Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Lokomotywa elektryczna typu 59E, serii 182


59E, 182

Lp. Parametr Jedn. Wartość
1 Szerokość toru [mm] 1 435
2 Skrajnia kinematyczna - UIC 505-1
3 Napięcie sieci trakcyjnej [V] 2000-3500 V DC
4 Układ osi - C'o C'o
5 Długość ze zderzakami (lok nr 001-103) [mm] 18 800
5a Długość ze zderzakami (lok nr 104-168) [mm] 18 940
6 Długość ostoi [mm] 17 560
7 Szerokość ostoi [mm] 2 950
8 Wys. Lokomo. przy opuszcz. odbierakach [mm] 4 550
9 Wys. Lokomo. przy podnies. odbierakach [mm] 5 600
10 Wys. osi zderzaków nad główką szyny [mm] 1 050
11 Rozstaw osi zderzaków na czołownicy [mm] 1 750
12 Rozstaw wózków (osi czopów skrętu) [mm] 13 000
13 Rozstaw osi w wózku [mm] 4 600
14 Rozstaw osi skrajnych lokomotywy [mm] 13 000
15 Masa służbowa lokomotywy [kg] 120 000 +3%/-1%
16 Maksymalny nacisk zestawu kołowego [kN] 200
17 Maksymalne obciążenie toru na metr bieżący [kNm] -
18 Maksymalna prędkość konstrukcyjna [km/h] 90
19 Prędkość maksymalna [km/h] 90
20 Min. promień łuku toru z V-max [m] 125
21 Min. promień łuku toru do 10km/h [m] 90
22 Średnica okręgu tocznego nowych kół [mm] 1 250
23 Przełożenie przekłądni głównej - 1:4,238
24 Moc ciągła [kW] 2 970
25 Moc godzinna [kW] 3 192
26 System hamulca - DAKO LTR
27 Zapas piasku [dm3] 900
28 Typ silnika trakcyjnego - AD 4346 gT

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u