Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia


Oznaczenia elektrycznych zespołów trakcyjnych
Oznaczenia lokomotyw elektrycznych
Oznaczenia lokomotyw spalinowych
Oznaczenia wagonów osobowych
Oznaczenia wagonów towarowych

Elektryczne zespoły trakcyjne

W przypadku EZT pierwszą litera oznacza rodzaj trakcji w tym wypadku E trakcja elektryczna, kolejna litera przeznaczenie tj.

N - do ruchu lokalnego lub podmiejskiego przystosowane do niskich i wysokich peronów
W - do ruchu miejskiego lub podmiejskiego przystosowane do wysokich peronów
D - do ruchu dalekobieżnego

Dwie cyfry umieszczone za oznaczeniem literowym oznaczaja :

51-69 - zespół trójczłonowy na prąd stały 3kV
70-79 - zespół czteroczłonowy na prąd stały 3kV
80-89 - samodzielny wagon motowoy na dowolny rodzaj zasilania
90-93 - zespół dwuczłonowy na prąd stały 0,8kV
94-99 - zespł o dowolnej ilości wagonów, na napięcie inne niż 0,8kV i 3kV
przykład EN57 - elektryczny zespół trakcyjny do ruchu lokalnego/podmiejskiego trójczłonowy na prąd stały 3kV

powrót

Lokomotywy elektryczne

Analogicznie jak w EZT pierwsza litera oznacza rodzaj trakcji w tym wypadku E trakcja elektryczna, kolejna litera przeznaczenie tj.

P - do ruchu pasażerskiego
T - do ruchu towarowego
U - do ruchu uniwersalnego tj. pasażerskiego i towarowego
M - do ruchu manewrowego

Dwie cyfry umieszczone za oznaczeniem literowym oznaczaja :

01-14 - lokomotywa czteroosiowa o układzie osi B'o B'o na prąd stały 3kV
15-19 - lokomotywa czteroosiowa o układzie osi B'o B'o na prąd przemienny
20-34 - lokomotywa sześcioosiowa o układzie osi C'o C'o na prąd stały 3kV
35-39 - lokomotywa sześcioosiowa o układzie osi C'o C'o na prąd przemienny
40-49 - lokomotywa o innym ukladzie osi lub napięcia i rodzaju prądu

przykład ET22 - lokomotywa elektryczna towarowa sześciososiowa (C'o C'o) na prąd stały 3kV

powrót

Lokomotywy spalinowe

Trakcję spalinową oznacza litera S, kolejna litera przeznaczenie tj.

P - do ruchu pasażerskiego
T - do ruchu towarowego
U - do ruchu uniwersalnego tj. pasażerskiego i towarowego
M - do ruchu manewrowego

Dwie cyfry umieszczone za oznaczeniem literowym oznaczaja :

01-09 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, bez sterowania wielokrotnego
10-14 - lokomotywa z przekładnią mechaniczną, sterowanie wielokrotne
15-24 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną, bez sterowania wielokrotnego
25-29 - lokomotywa z przekładnią hydrauliczną, sterowanie wielokrotne
30-39 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, bez sterowania wielokrotnego
40-50 - lokomotywa z przekładnią elektryczną, sterowanie wielokrotne

przykład SU45 - lokomotywa spalinowa uniwersalna, z przekładnią elektryczną i sterowaniem wielokrotnym

powrót

Wagony pasażerskie

Zgodnie z wymaganiami w zakresie dopuszczalnych form oznaczenia literowych serii i indeksu taboru pasażerskiego, , prezes Urzędu Transportu Kolejowego uzgodnił do stosowania następujące oznaczenia literowe serii i indeksu o znaczeniu krajowym i międzynarodowym dla wagonów pasażerskich.

Litery oznaczenia serii o znaczeniu międzynarodowym

A - Wagon osobowy 1 klasy z siedzeniami
B - Wagon osobowy 2 klasy z siedzeniami
AB - Wagon osobowy 1/2 klasy z siedzeniami
WL - Wagon sypialny z oznaczeniem literowym serii A, B lub BB zależnie od rodzaju oferowanych miejsc
WR - Wagon restauracyjny
R - Wagon osobowy z wagonem restauracyjnym, bufetem lub przedziałem barowym (dodatkowo używana litera oznaczenia serii)
D - Wagon bagażowy
DD - Odkryty, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów
Post - Wagon pocztowy
AS, SR, WG - Wagon barowy dansingowy
WSP - Wagon osobowy luksusowy
Le - Odkryty, 2 osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów
Leq - Odkryty, 2-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania
Laeq - Odkryty, 3-osiowy, 2-poziomowy wagon do przewozu samochodów z kablem zasilania

Litery oznaczenia serii o znaczeniu krajowym

BD - Wagon osobowy 2 klasy z przedziałem bagażowym
S - Wagon specjalnego przeznaczenia (służbowy, socjalny, salonowy, itp.)

Litery indeksy o znaczeniu międzynarodowym

b*), h - Wagon przystosowany do przewozu pasażerów niepełnosprawnych,
c - Przedziały z siedzeniami zamienianymi na miejsca do leżenia
v*), d - Pojazd przystosowany do przewozu rowerów
z*), ee - Pojazd wyposażony w centralne zasilanie
f - Wagon z kabiną maszynisty (wagon sterowniczy)
p*), t - Wagon osobowy z miejscami siedzącymi, z przejściem środkowym
m - Pojazd o długości powyżej 24,5 m
s - Przejście środkowe w wagonach bagażowych i osobowych z przedziałem bagażowym
*) znaki wybrane do stosowania przez Przewozy Regionalne spółka z o.o. i PKP Intercity Spółka Akcyjna

Litery indeksu o znaczeniu krajowym.

a - wagon specjalnego przeznaczenia, salonowy
e - wagon z przedziałami klasy biznes
k - wagon specjalnego przeznaczenia, socjalny
n - ogrzewanie nawiewne
o - wagon z przewodem zdalnego sterowania (np. zamykania drzwi, oświetlenia elektrycznego)
u - wagon wyposażony w mechanizmy do zdalnego zamykania drzwi i posiadający możliwość zdalnego sterowania oświetleniem
x - wagon piętrowy

Powyższe nie zwalnia dysponenta z uzgadniania oznaczenia literowego charakterystyki technicznej pojazdu dla każdego pojazdu kolejowego.

Od dnia 2 czerwca 2009 r. wprowadza się do stosowania, oznaczenie dotyczące liczby przedziałów w wagonach pasażerskich.

Oznaczenie jak wyżej posiada postać indeksu górnego, umiejscowionego bezpośrednio po ostatniej literze oznaczenia literowego serii wagonu pasażerskiego. Oznaczenie powinno być umieszczone na każdym wagonie pasażerskim, z wyjątkiem wagonów: restauracyjnych, pocztowych, bagażowych, bagażowo-pocztowych, wagonów specjalnego znaczenia (tj. służbowych, socjalnych, salonowych, konferencyjnych, dyskotekowych, barowych, kinowych, wideo i do przewozu chorych) oraz wagonów do przewozu samochodów.

Sposób oznaczenia liczby przedziałów w wagonach pasażerskich został określony w Decyzji Komisji Unii Europejskiej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie specyfikacji technicznej dla interoperacyjności w zakresie podsystemu "Ruch Kolejowy" transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnych (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 144), strona 62 Dodatku P "Nanoszenie numeru i towarzyszącego oznaczenia literowego na pudło pojazdu" do ww. Decyzji:

F-SNCF 61 87 20-72 021-7

B10tu

powrót

Wagony towarowe

Ujednolicony kod wagonu towarowego to :
21 RIV MC - kod wymiany wagonu
51 PL-PKP - numer zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu
564 9 028-0 - pierwsze 4 cyfry rodzaj i seria wagonu, pozostałe 3 określają numer wagonu serii produkcyjnej
Tikkm-x- 1 litera rodzaj wagonu, pozostałe oznaczają dane techniczno-eksploatacyjne


12-cyfrowy numer wagonu jest zarazem jego numerem inwentarzowym.

Składa się z pięciu grup cyfr:

pierwsza grupa - 2 cyfry (ujednolicony kod wymiany wagonów w ruchu międzynarodowym),
druga grupa - 2 cyfry (oznaczenie zarządu kolejowego kraju pochodzenia wagonu lub kolei włączającej wagon do eksploatacji),
trzecia grupa - 4 cyfry (oznaczają serię wagonu: pierwsza - rodzaj, a trzy kolejne cechy techniczne wagonu; ostatnia cyfra jest powiązana z dużą literą, a pozostałe cyfry są z małymi literami),
czwarta grupa - 3 cyfry (oznaczają kolejny numer wagonu z danej serii produkcyjnej),
piąta grupa - 1 cyfra (cyfra samokontroli)
powrót

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u