Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Przykładowe pytania egzaminacyjne na drugiego maszynistę

Część 1 - ruch


Część 2 - budowa------
Część 1 - ruch

Pytanie Odpowiedź
W24 przy nazwie posterunku Oznacza, że semafory wyjazdowe na tym posterunku wyposażone są we wskaźniki W24 i wyjazd pociągu może nastąpić po otrzymaniu sygnału zezwalającego na semaforze wyjazdowym uzupełnionym wskaźnikiem W24, ale blokada liniowa nie jest przystosowana do ruchu dwukierunkowego
-wydaje się rozkaz pisemny N, Nrob,
-Zmienia się sygnały na czole pociągu,
-Dostajemy informację o dyżurnego ruchu o jeździe po torze lewym.
Semafor drogowskazowy kształtowy wolna droga ze zmniejszoną prędkością Jedziemy ze zmniejszoną prędkością po całej drodze przebiegu
Gdy nie można na semaforze podać jazda manewrowa dozwolona co jest zezwoleniem na jazdę - sygnał zezwalający na tarczy manewrowej,
-sygnał ręczny,
- pozwolenie dyżurnego ruchu "jechać w kierunku".
Odjazd w EZT Pociąg nr xxxx gotów do odjazdu
Odjazd pociągów pasażerskich - Wsiadać i jeden długi sygnał gwizdka,
- gotów do odjazdu - konduktor i chorągiewka do góry,
- Odjazd lub pociąg nr xxx gotów do odjazdu.
Prędkość manewrowa na przejazdach - 20km/h jeżeli nie są strzeżone,
- 30km/h jeżeli są obsługiwane lub zabezpieczone w inny sposób.
Prędkości pociągów - największa dozwolona,
- konstrukcyjna pojazdu,
- manewrowa.
Wyjazd na tor zamknięty Jeżeli semaforów nie obsługuje się, wyjazd pociągów na zamknięty tor szlakowy odbywa się na rozkaz pisemny S, zaś wjazd z zamkniętego toru na sygnał zastępczy lub rozkaz pisemny "S", prędkość po torze zamkniętym - 30km/h
Wskaźnik W8 Wskaźnik ograniczenia prędkości - ustawiony w odległości drogi hamowania.
Rozkaz pisemny "Nrob" Wydaje się w czasie planowych zamknięć torów, w celu wykonywania robót drużynie pociągowej z danego pociągu roboczego
Rozkaz pisemny "O" Polecenie ostrożnej jazdy z powodu :
- jazdy po torze zamkniętym,
- wykonywania robót drogowych w czasie których wymagane jest podawanie sygnału Baczność przed miejscem robót,
- jazdy w odstępie czasu,
- znajdowania się w składzie pociągu wagonów z ładunkiem niebezpiecznym (podając nazwę i numer UN i sposób postępowania,
- jazdy po sąsiednim torze szlakowym pociągu z przekroczoną skrajnią,
- jazdy po torze w kierunku zasadniczym w przypadku zamknięcia jednego z torów szlaku dwutorowego i prowadzenia ruchu po torze czynnym.
Polecenie zmniejszenia prędkości :
- zmiany toru wjazdowego z toru głównego zasadniczego na tor główny dodatkowy,
- wjazdu na tor częściowo zajęty lub na tor żeberkowy prędkość max 20km/h,
- stanu taboru - włączenie do składu pociągu pojazdu szynowego, którego prędkość konstrukcyjna jest mniejsza niż prędkość pociągu,
- Stanu lub rodzaju ładunku, który wymaga zmniejszonej prędkości jazdy,
- stanu nawierzchni lub budowli inżynierskich,
- stanu urządzeń srk,
- stanu urządzeń trakcji elektrycznej,
- uszkodzenia rogatki lub SSP,
- brak znajomości szlaku przez drużynę trakcyjną,
- konieczność zatrzymania pociągu w skutek uszkodzenia toru i przejazd przez to miejsce ze zmniejszoną prędkością ew. z pilotem
Rozkaz pisemny "N" Za pomocą rozkazu wydaje się następujące zezwolenia lub polecenia:
- zezwolenie na przejechanie obok sygnału "STÓJ" i wyjazd pociągu na tor szlakowy w kierunku przeciwnym do zasadniczego gdy na semaforze nie będzie wyświetlony sygnał zastępczy,
- zezwolenie na wjazd z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego przy którym nie ma semafora wjazdowego lub innego urządzenia sygnałowego,
- informację o zamknięciu toru szlakowego i o wprowadzeniu ruchu jednotorowego dwukierunkowego po torze szlakowym czynnym,
- informację co będzie zezwoleniem na wjazd z toru szlakowego z kierunku przeciwnego do zasadniczego, powracającego popychacza.
Rozkaz pisemny "S" Wydawany drużynie pociągowej i manewrowej polecenia i zezwolenia :
- zezwolenie na przejechanie obok semafora wskazującego sygnał "STÓJ", sygnał wątpliwy, bądź nieoświetlonego semafora wjazdowego, wyjazdowego, drogowskazowego lub obsługiwanego semafora odstępowego, jeżeli nie można podać sygnału zezwalającego lub sygnału zastępczego,
- zezwolenie na wyjazd ze stacji posiadającej semafory wyjazdowe, z toru nie posiadającego semafora,
- jeżeli nie można wyłączyć chwilowo zasilania SBL jednokierunkowej - zezwolenie podaje się pierwszemu pociągowi wyprawianemu po otwarciu zamkniętego toru szlakowego na nie zatrzymywanie się przed semaforem wskazującym sygnał "STÓJ" samoczynnymi semaforami odstępowymi i nie zmniejszanie prędkości,
- unieważnienie wskazań SBL,
- zezwolenie na jazdę manewrową w kierunku szlaku, poza ustaloną granicę przetaczania lub poza granicę stacji,
- zezwolenie na wjazd z zamkniętego toru szlakowego przy którym nie ma semafora wjazdowego,
- zezwolenie na jazdę gdy pojazd trakcyjny z jednoosobową obsługą znajduje się poza semaforami wskazującymi sygnał zezwalający, którego maszynista nie widzi,
- zezwolenie na przejechanie obok sygnału D1 "STÓJ",
- zezwolenie na kontynuowanie jazdy gdy czoło pociągu minęło semafor lub gdy pociąg zatrzymał się za semaforem wskazującym sygnał "STÓJ",
- zezwolenie na wyjazd pociągu w przypadku prowadzenia ruchu w odstępie czasu,
- polcenie nieprzewidzianego w wewnętrznym rozkładzie jazdy zatrzymania na szlaku pociągu z określeniem celu i czasu postoju,
- polecenie rozłączenia lokomotyw przed mostami gdzie nie jest dozwolona podwójna trakcja i połączenie o ile nie przewiduje tego rozkład jazdy,
- informację o przejeździe wskazanej osoby w kabinie pojazdu trakcyjnego,
- polecenie popychania pociągu (od..do..),
- polecenie jazdy po torze zamkniętym torze szlakowym (z określeniem stacji, miejsca zatrzymania określonego w km),
- informacja o tym co będzie zezwolenie na wjazd pociągu lub popychacza wracającego ze szlaku,
- informację o zmianach w wewnętrznym rozkładzie jazdy,
- informację o uszkodzeniu torowych urządzeń kontroli prowadzenia pociągów,
- informację o jeździe w kierunku innym niż ten przewidziany w rozkładzie jazdy,
- informacje o otwarciu toru szlakowego i przywrócenie ruchu dwukierunkowego.


Część 1 - ruch

----
Część 2 budowa

Pytanie Odpowiedź
Rodzaje hamulców: - pneumatyczny,
- elektropneumatyczny,
- elektrodynamiczny,
- postojowy,
- sprężynowy postojowy,

- szynowy,
- dodatkowy,
- bezpieczeństwa.
Hamowanie kontrolne: Wykonujemy na pierwszym odcinku toru po osiągnięciu prędkości nie większeh niż 60km/h w taki sposób aby maszynista odczuł wyraźne hamowanie, ale w miarę możliwości aby nie zatrzymał pociągu. Hamowanie wykonujemy obniżając ciśnienie w przewodzie głównym o 0,1MPa i zmniejszając prędkość o co najmniej 20km/h :
- po wyjeździe e stacji początkowej,
-po każdej próbie hamulca,
- po zmianie drużyny trakcyjnej.
W przypadku wyłączenia hamulca w którymkolwiek z wagonów w składzie pociągi z nastawieniem R+Mg na pierwszym odcinku na którym prędkość rozkładaowa wynosi więcej niż 130km/h należy wykonać hamowanie kontrolne w prędkości 130km/h tak aby zmniejszyć prędkość do 90-100km/h
Hamowanie kontrolne z prędkości rozkładowej wykonuje się gdy hamulec nie był używany przez co najmniej 1 godzinę :
- przy zbliżaniu się do stacji węzłowej 3,5km dla poc. pas. i 7km dla poc. tow.
- przy zbliżaniu do miejsca planowanego zatrzymania,
- przed wjazdem na odcinek o pochyleniu toru co namniej 5 promili na którym znajdują się wygnalizatory.
Hamulec dodatkowy używamy : - do regulowania prędkości i zatrzymania pojazdu z napędem jadącego luzem,
- przy dojeżdżaniu do składu pociągu i podczas manewrów,
- do zahamowania pojazdu z napędem podczas postoju poc. pas. gdy spadek jest większy niż 2,5promila,
0 w przypadku uszkodzenia hamulca zespolonego,
- podczas pracy manewrowej gdy przetaczany tabor nie jest podłączony przewodem głównym z pojazdem z napędem wykonującym pracę manewrową
Przeładowanie - małe do 0,54MPa - napełnienie uderzeniowe i zwiększamy ciśnienie w przewodzie głównym do 0,54MPa, w pozycji jazda, z układem z manipulatorem naciskamy przycisc wyrównania do momentu wyrównania ciśnienia do 0,54MPa lub regulatorem powoli 0,01MPa w czasie 1 minuty obniżać ciśnienie w przewodzie głównym do wartości 0,5MPa,
- duże powyżej 0,55MPa - zatrzymujemy pociąg wykonując hamowanie służbowe przez obniżenie ciśnienia w przewodzie głównym hamulcowym najwyżej o 0,1MPa. Po zatrzymaniu należy wykonać hamowanie pełne, za pomocą odluźniaczy odhamować wszystkie hamulce w pociągi i wykonać próbę szczegółową hamulca.
Próba hamulca to zespół czynności w pociągu lub składzie pociągu w celu sprawdzenia działania hamulców. Wyróżniamy próbę szczegółową i uproszczoną
Próba szczegółowa: - czy wszystkie hamulce hamują i odhamowują,
- czy na końcu składu jest powietrze i ciśnienie 0,48MPa dla poc. pas.,
- czy skład jest szczelny.
Próba uproszczona: - czy dwa ostatnie wagony hamują i odhamowują,- sprawdzenie ostatniego hamulca magnetycznego jeśli jest w składzie pociągu
Szczelność poj. trakc. ubytek - w przewodzie głównym max 0,1Bara w ciągu 5 min,
- w zbiorniku głównym 0,2Bara w ciągu 5 min.
Szczelność w składzie: jest dostateczna jeżeli spadek ciśnienia nie przekracza;
- 0,5Bara z przewodu głównego w ciągu 5min,
- 0,7Bara z przewodu zasilającego w ciągu 5min.
Masa ogólna pociągu to suma mas (z ładunkiem) poszczególnych pojazdów, również tych bez czynnego hamulca. Masę lokomotyw dolicza się do masy składu dla pociągów jadąych z prędkością większa niż 120km/h jeżeli masa składu pociągu jest mniejsza niż 200ton, oraz dla pociągów wykonujących międzynarodowe przewozy kolejowe.
Rzeczywista masa hamująca to suma mas hamujących wszystkich pojazdów z czynnymi hamulcami.
% masy rzeczywistej to rzeczywista masa hamująca przez mase ogólną pociągu X 100%
Budowa pantografu (symetryczne i połówkowe)
- rama wsporcza + izolatory wsporne,
- 2 wały napędowe,
- ramiona dolne i górne,
- sprężyny - 1 środkowa - silniejsza opuszczająca i 2 podnoszące,
- siłownik -4,5bara,
- amortyzatory teleskopowe i mały pantograf,
- nakładki i ślizg.
Podłączenie sprzęgu ogrzewania - po otrzymaniu pisemnego polecenia od rewidenta druk Mw563 lub przez wpisanie przez kierownika do karty polecenia podłączenia ogrzewania,
- opuszczenie pantografów,
- wyłączenie stycznika obwodu wyjściowego WN do zasilania ogrzewania elektrycznego w wagonach,
- w trakcji spalinowej musi być wyłączony silnik,
Co to jest transformator To urządzenie umożliwiające zmianę napięcia przemiennego wyższego na niższe lub odwrotnie.
Silniki na EP07,08 i 09 Są to silniki szeregowe prądu stałego.
Zaletą to duży moment obrotowy przy dużych obciążeniach.
Wady to skłonność do rozbiegania przy niewielkich obciążeniach i komutacja (ciągnie ogień między szczotką a komutatorem)
Przekaźnik różnicowy na EU07 ma za zadanie wykrycie zwarć doziemnych w chronionym obwodzie.
Przekaźniki nadmiarowe na SM42 służą do zabezpieczenia silników trakcyjych przed nadmiernym prądem 550amper - wyłączenie zasilania stycznika pomocniczego rozrządu -SPR
Przedziały SM42(od przodu) a) przedziały pneumatyczne
- sprężarka,
- zawory odcinające wózki,
- zbiorniki
b) przedział chłodniczy
- wymiennik ciepła,
-8 paneli chłodniczych,
- wentylator chłodzenia płynów chłodniczych,
- wentylator ukł. trakcyjnych - na pierwszą parę silników trakcyjnych.
c) kabina maszynisty
- pulpit,
- nastawnik główny,
- nastawnik kierunku jazdy,
- główny zawór hamulcowy, obok klapa Akermana,
- hamulec dodatkowy,
- rączka od awaryjnego zatrzymania silnika spal.
- drzwi do szafy elektrycznej
d) przedział elektryczny,
e) przedział grzewczy
- podgrzewacze wody,
- webasto
f) przedział akumulatorowy pod kabiną po 8 akumulatorów z każdej strony razem 96V do rozruchu
Chłodzenie na SM42 Układ chłodzenia jest zasilany wodą za pomocą pompy wody, poprzez przewód z chłodnicy. Stąd woda płynie do wymiennika ciepła a dalej kanałem wzdłuż prawej strony skrzyni korbowej, woda opływa przestrzenie chłodzące bloku cylindrowego i głowic i spływa do kolektora wody, poprzez termostat i dalej przewodem do chłodnicy. Część wody wystudzonej przepływa do turbosprężarki przez kanały i chłodzi obudowy turbiny i wraca do kolektora. Kolektor jest połączony ze zbiornikiem wyrównawczym. Ciecz w chłodnicy chłodzi powietrze z wentylatora na dachu. Wentylator napędzany jest za pośrednictwem przekładni i sprzęgła wałami pędnymi połączonymi z wałem silnika spalinowego. Sprzęgło ma za zadanie automatyczne załączenie wentylatora gdy temp silnika przekroczy określoną wartość. W przypadku awarii mechanizmu załączającego istnieje możliwość ręcznego załączenia wentylatora z pulpitu maszynisty.
Urządzenie zabezpieczające silnik spalinowy - awaryjne urządzenie wyłączające-regulator woodwarda "PCW",
- przekaźnik ciśnienia oleju,
- regulator bezpieczeństwa obrotów silnika spalinowego,
- termostaty,
- sprzęgło.
Obieg paliwa SM42 Ze zbiornika dolnego za pomocą pompki elektrycznej lub w razie awarii pompką ręczną skrzydełkową paliwo pompowane jest do zbiornika górnego tzw. dobowego. Ze zbiornika górnego grawitacyjnie paliwo zlatuje do pompy zębatej napędzanej z prawego wału rozrządczego, następnie pod ciśnieniem do pomp wtryskowych, które tłoczą paliwo do wtryskiwaczy, a te wtryskują paliwo do poszczególnych cylindrów.
Przesterowanie PHJ na EP09 Aby zmienić ręcznie PHJ należy przycisnąć i przytrzymać środkowy zawór elektropneumatyczny a jednocześnie bliższy lub prawy jeżeli mamy je przestawić w pozycję hamowanie, lub dalszy lub lewy w pozycję jazda. Po przełączeniu PHJ w pozycję jazda nie mamy sterowania przez ok. 2-3 sekundy
Brak ładowania na EP09 wyłączyć wyłącznik WSG1 lub WSG2 wyłącznik samoczynny:
- przełączamy WAP - wyłącznik awaryjny prądnicy i przestawiamy przełącznik na czynną prądnicę,
- zasilamy cewkę przestawiając WSAP w pozycję załączony (prądnica nie działa ale silnik działa),
- wyłączyć hamulec ED wyłącznikiem WHE.
Akumulator (ogniwo wtórne) - rodzaj ogniwa które może być wielokrotnie użytkowane i ładowane prądem elektrycznym.
Aby wejść do szafy WN należy - opuścić pantografy,
- uszynić
Napięcie bezpieczne - największa wartość napięcia którego długotrwałe utrzymywanie się nie stanowi żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka w danych warunkach otoczenia,
- przy prądzie przemiennym w warunkach nie korzystnych 25V, a w warunkach korzystnych 50V,
- przy prądzie stałym w warunkach niekorzystnych 50V, a w warunkcach korzystnych 100V
Uszkodzenia po stronie pneumatycznej Ubytki powietrza mogą występować w zaworach, przewodach, cylindrach

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u