Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia


Semafory świetlne :
Sygnał S 1
Sygnał S 2
Sygnał S 3
Sygnał S 4
Sygnał S 5
Sygnał S 6
Sygnał S 7

Sygnał S 1
"Stój"
new
Jedno czerwone światło ciągłe na semaforze
Sygnał S 1 nakazuje zatrzymanie pociągu oraz manewrów przed semaforem


Sygnał S 2
"Jazda z największą dozwoloną prędkością"
new
Jedno zielone światło ciągłe na semaforze
Sygnał S 2 zezwala na jazdę z nawiększą prędkością dozwoloną dla danego pociągu na danym odcinku linii kolejowej (szlaku, odstępie, drodze przebiegu) i informuje, że na następnym semaforze, jeżeli semafor nadający sygnał S 2 jest z nim uzależniony, nadawany jest sygnał zezwalający na jazdę z największą dozwoloną prędkością


Sygnał S 3
"Jazda z największą dozwoloną prędkością - w przodzie są dwa odstępy blokowe wolne - albo przy nastpnym semaforze z prędkością nie większą niż 100km/h"
new
Jedno zielone światło migające na semaforze
Sygnał S 3 zezwala na jazdę z prędkością dozwoloną dla danego pociągu i danego odcinka linii kolejowej (drogi przebiegu). Sygnał S 3 nadawany przez :

a) semafor półsamoczynny lub ostatni semafor samoczynny blokady linioej informuje, że następny semafor może nadawać sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 100km/h; jeżeli maszynista stwierdzi, że sygnał na następnym semaforze nie ogranicza prędkości, to stosuje się do aktualnych wskazań tego semafora, regulując prędkość jazdy, tak aby mógł zatrzymać pociąg przed kolejnym semaforem wskazujacym sygnał "stój"/

b) semafor samoczynny blokady liniowej lub semafor wyjazdowy na szlak wyposażony w samoczynną blokadę liniową informuje, że dwa kolejne odstępy blokowoe za tym semaforem są wolne, maszynista powienien tak regulować prędkość jazdy, aby mógł zatrzymać pociąg przed semaforem wskazującym sygnał "Stój:; dotyczy to także semafora wjazdowego posterunku odgałęźnego bez semafora wyjazdowego.


Sygnał S 4
"Następny semafor wskazuje sygnał zezwaljący na jazdę z prędkością zmniejszoną do 40 lub 60km/h"
new
Jedno pomarańczowe światło migające na semaforze
Sygnał S 4 zezwala na jazdę z największą prędkością dozwoloną dla danego pociągu na danym odcinku linii kolejowej (szlaku, odstępie, drodze przebiegu), wskazaną w wewnętrznym rozkłądzie jazdy pociągów i informuje, że następny semafor nadaje sygnał zezwalający na jazdę z prędkością nieprzekraczającą 40 lub 60km/h


Sygnał S 5
"Następny semafor (wskazuje) nadaje sygnał Stój"
new
Jedno pomarańczowe światło ciągłe na semaforze
Sygnał S 5 informuje, że następny semafor nadaje sygnał "Stój", maszynista powinien tak regulować prędkość jazdy, aby mógł zatrzymać pociąg przed następnym semaforem wskazującym sygnał "Stój"


Sygnał S 6
"Jazda z prędkością nieprzekraczającą 100km/h, s potem z największą dozwoloną prędkością"
new
Dwa świała na semaorze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło - zielone ciągłe
Sygnał S 6 zezwala na jazdę z prędkością nie większą niż 100km/h i informuje, że na następnym semaforze, jeżeli semafor nadający sygnał S 6 jest z nim uzależniony nadawany jest sygnał zezwaljący na jazdę z największą dozwoloną prędkością. Jeżeli nie ma takiego uzależnienia to o sygnale na następnym semaforze informuje tarcza ostrzegawcza.


Sygnał S 7
"Jazda z prędkością nieprzekraczającą 100km/h przy tym i następnym semaforze"
new
Dwa świała na semaorze w jednym pionie: dolne światło pomarańczowe ciągłe, a pod nim świetlny pas zielony poziomy, górne światło - zielone migające
Sygnał S 7 zezwala na jazdę z prędkością nie większą niż 100km.h i informuje, że następny semafor nadaje sygał zezwalający na jazdę z prędkością nie większą niż 100km/h

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u