Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia


Semafory kształtowe :

Sygnał Sr 1 "Stój"
Sygnał Sr 2 "Wolna droga"
Sygnał Sr 3 "Wolna droga ze zmniejszoną prędkością"


Tarcze kształtowe :

Sygnał Od 1 "Semafor wskazuje sygnał Sr 1 - Stój"
Sygnał Od 2 "Semafor wskazuje sygnał Sr 2 lub Sr 3 zezwalający na jazdę"
Sygnał Ot 1 "Semafor wskazuje sygnał Sr 1 - Stój"
Sygnał Ot 2 "Semafor wskazuje sygnał Sr 2 - Wolna droga"
Sygnał Ot 3 "Semafor wskazuje sygnał Sr 3 - Wolna droga ze zmniejszoną prędkością"
Sygnał On "W odległosci drogi hamowania znajduję się semafor"Sygnał Sr 1 "Stój"
new
Dzienny
Nocny
Ramię semafora ustawione poziomo,
na prawo od masztu semafora
Czerwone światło na semaforze

Sygnał Sr 1 nakazuje zatrzymanie pociągu przed semaforem.Sygnał Sr 2 "Wolna droga"
new
Dzienny
Nocny
Ramię semafora wzniesione pod
kątem 45' do poziomu na prawo
od masztu semafora
Zielone światło na semaforze

Sygnał Sr 2 zezwala na jazdę z największą dozwoloną prędkością dla danego pociągu na danym odcinku linii kolejowej (szlaku, odstępie, drodze przebiegu)Sygnał Sr 3 "Wolna droga ze zmniejszoną prędkością"
new
Dzienny
Nocny
Dwa ramiona semafora wzniesione
pod kątem 45' do poziomu,
na prawo od masztu semafora
Dwa światła na semaforze
w pionie: górne światło zielone,
dolne pomarańczowe

Sygnał Sr 3 zezwala na jazdę z prędkością nie większą niż 40km/h począwszy od semafora do końca okręgu zwrotnicowego osłanianego tym semaforem. W przypadku semafora wjazdowego lub drogowskazowego prędkość ograniczona do 40km/h obowiązująca na całej drodze przebiegu.Sygnał Od 1 "Semafor wskazuje sygnał Sr 1 Stój"
new
Dzienny
Nocny
Dysk pomarańczowy z czarnym
pierścieniem i białą obwódką
ustawiony pionowo
Pomarańczowe światło poniżej dysku


Sygnał Od 2 "Semafor wskazuje sygnał Sr 2 lub Sr 3 zezwalający na jazdę
new
Dzienny
Nocny
Dysk w położeniu poziomym
Zielone światło poniżej dysku


Sygnał Ot 1 "Semafor wskazuje sygnał Sr 1 - Stój"
new
Dzienny
Nocny
Okrągły dysk pomarańczowy z
czarnym pierścieniem i białą
obwódką, a pod nim biała strzała
z czerwoną obwódką -
skierowana ostrzem w dół
Pomarańczowe światło poniżej
dysku


Sygnał Ot 2 "Semafor wskazuje sygnał Sr 2 - Wolna droga"
new
Dzienny
Nocny
Dysk w położeniu poziomym, a
pod nim biała strzała z czerwoną
obwódką, skierowana ostrzem w dół


Sygnał Ot 3 "Semafor wskazuje sygnał Sr 3 - Wolna droga ze zmniejszoną prędkością"
new
Dzienny
Nocny
Okrągły dysk pomarańczowy z
czarnym pierścieniem i białą
obwódką,a pod nim biała strzała z
czerwoną obwódką -
skierowana ostrzem ukośnie w dół
na prawo pod kątem 45' od masztu tarczy
Dwa światła w pionie poniżej dysku
dolne światło zielone, a
górne porańczowe


Sygnał On "W odległosci drogi hamowania znajduję się semafor"
new
Dzienny
Nocny
Nieruchom pomarańczowy dysk
z czarnym pierścieniem i
białą obwódką
Jedno pomarańczowe światło na dysku

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u