Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Lokomotywa spalinowa typu M62


M62

Lp. Parametr Jedn. Wartość
1 Szerokość toru [mm] 1 435
2 Układ osi - CoCo
3 Długość ze zderzakami [mm] 17 550
4 Długość ostoi [mm] x
5 Szerokość ostoi [mm] 2 950
6 Wys. osi zderzaków nad główką szyny [mm] 1 050
7 Rozstaw osi zderzaków na czołownicy [mm] 1 750
8 Rozstaw wózków (osi czopów skrętu) [mm] 8 600
9 Rozstaw osi w wózku [mm] x
10 Rozstaw osi skrajnych lokomotywy [mm] 12 800
11 Masa służbowa lokomotywy [kg] 116 500
12 Maksymalny nacisk zestawu kołowego [kN] 194
13 Zapas paliwa [l] 3 900
14 Prędkość maksymalna [km/h] 100
15 Najmniejszy promień łuku [m] 125 | przy 5km/h 75m
16 Wysokość lokomotywy [mm] 4 615
17 Moc znamionowa silnika [kW] 1 470
18 Masa suchego silnika [kg] x
19 System hamulca - Oerlikon
20 Typ silnika trakcyjnego - 12CzN26/26

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u