Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Lokomotywa spalinowa typu 418Da


418Da

Lp. Parametr/Parameter Jedn./Unit Wartość/Quality
1 Szerokość toru/Track width [mm] 1 435
2 Układ osi - AA
3 Długość ze sprzęgiem śrubowym/METRO [mm] 9 040/9 382
4 Długość ostoi [mm] 7 090
5 Szerokość ostoi [mm] 2 700
6 Wys. osi zderzaków nad główką szyny [mm] 1 060
7 Rozstaw osi zderzaków na czołownicy [mm] 1 750
8 Rozstaw wózków (osi czopów skrętu) [mm] 3 800
9 Rozstaw osi w wózku [mm] x
10 Rozstaw osi skrajnych lokomotywy [mm] 3 800
11 Masa służbowa lokomotywy [kg] 23 400
12 Maksymalny nacisk zestawu kołowego [kN] 120
13 Maksymalna prędkość trakcyjna/manewrowa [km/h] 95/47
14 Prędkość maksymalna [km/h] 95
15 Najmniejszy promień łuku [m] 50
16 Średnica okręgu tocznego nowych kół [mm] 840
17 Przełożenie przekłądni głównej - 5,15
18 Maksymalna teoretyczna siła uciągu [daN] 14 964
19 Maksymalna użyteczna siła uciągu [daN] 6 982
20 System hamulca - OERLIKON
21 Typ silnika trakcyjnego - SW680
22 Moc silnika trakcyjnego [kW] 180

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u