Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Nawierzchnia torowa:

Linia kolejowa, kilometraż:

Linia kolejowa - element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi), ustalany w Polsce przez danego zarządcę infrastruktury kolejowej. Do linii kolejowej zalicza się również grunty zajęte pod torowisko oraz do nich przyległe wraz z budynkami, budowlami i urządzeniami stworzonymi do prowadzenia ruchu.
Linie kolejowe posiadają swoje nazwy i numery oraz identyfikację długości, na ogół w formie betonowych słupków hektometrowych. W Polsce, zgodnie z przyjętą zasadą, kilometraż na ogół rozpoczyna się na tym z punktów końcowych linii, który leży bliżej stacji węzłowej.
Linia kolejowa dzieli się na mniejsze elementy:
* odcinki
* szlaki
* odstępy

Nawierzchnia 9
Betonowy słupek hektometrowy
Nawierzchnia 10
Tabliczka na słupie trakcyjnym

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u