Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Nawierzchnia torowa:

Łączenie szyn:

Łączenie łubkowe to jeden z najstarszych typów łączenia szyn. Rozróżnia się łączenie szynowe wiszące oraz podparte .
W pierwszym typie miejsce łączenia znajduje się mniej więcej w środku odległości między podkładami.
W drugim rozwiązaniu miejsce łączenia znajduje się na linii przylegania dwóch zbliżonych do siebie podkładów drewnianych.

Nawierzchnia 6
Połączenie łubkowe wiszące
Nawierzchnia 7
Połączenie łubkowe podparte

Spawanie szyn:
Szyny z hut stali dostarczane są w odcinkach. W celu możliwości jazdy po nich każdy odcinek szyny musi być połączony z kolejnym odcinkiem. Szyny łączy się ze sobą za pomocą spawów. W komunikacji tramwajowej i kolejowej wykorzystuje się spawanie bezstykowe, termitowe metodą SoWoS. Metoda ta polega na nałożeniu na miejsce łączenia formy spawalniczej odpowiadającej przekrojowi szyny danego typu. Następnie łączone szyny podgrzewa się palnikiem i w formę spawalniczą wlewa się spoiwo spawalnicze, którego nadlew po zastygnięciu się obcina. Kolejnym krokiem jest szlifowanie miejsca łączenia i przytwierdzanie szyny do podkładów / płyt betonowych.

Nawierzchnia 8

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2019
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u