Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Rodzaje prób hamulca pojazdów trakcyjnych:

Rodzaje prób hamulca pojazdów trakcyjnych:

Zależnie od zakresów sprawdzania hamulca zespolonego rozróżnia się następujące rodzaje prób:
1. próbę szczegółową hamulca,
2. próbę uproszczoną hamulca.

Próby szczegółowej hamulców należy dokonać z każdej kabiny maszynisty, oddzielnie każdym hamulcem, w jaki wyposażony jest pojazd w następujący sposób:

1. Nastawić urządzenia nastawcze hamulca zespolonego pojazdu odpowiednio do rodzaju pociągu jaki ma być lokomotywą prowadzony:
- G (towarowy)
- P (osobowy) lub R (pospieszny).

2. W lokomotywie serii EP09 należy przy sprawnym hamulcu elektrodynamicznym i sprawnym układzie współpracy tego hamulca z hamulcem zespolonym, stosować odpowiednio nastawienia G+E, P+E względnie R+E.

3. W lokomotywie wykonującej pracę manewrową urządzenia nastawcze hamulca zespolonego należy ustawić w położenie G (towarowy) lub P (osobowy) w zależności od rodzaju wagonów włączonych do hamulca zespolonego.

4. Sprawdzić szczelność układu pneumatycznego w następujący sposób:
po napełnieniu zbiornika głównego do ciśnienia maksymalnego i przewodu głównego do 0,5 MPa, rękojeść głównego zaworu maszynisty ustawić w położenie odcinające zbiornik główny od przewodu głównego, a przy zaworze głównym maszynisty H14K1 - w położenie IV dla sprawdzenia szczelności urządzenia wyrównawczego.

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u