Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Sprawdzenie wydajności sprężarki i manometrów:

Sprawdzenie wydajności sprężarki należy przeprowadzić następująco:

1. wyłączyć sprężarki i całkowicie opróżnić zbiorniki główne ze sprężonego powietrza,
2. uruchomić sprężarkę (tylko jedną, jeśli pojazd posiada ich więcej) i od tej chwili rozpocząć pomiar czasu napełniania zbiorników głównych,
3. pomiar czasu napełniania zakończyć z chwilą samoczynnego wyłączenia napełniania zbiorników,
4. sprawdzić, czy zmierzony czas jest zgodny z dokumentacją technicznoruchową pojazdu, a także czy ciśnienie w zbiornikach głównych osiągnęło właściwą wartość,
Powyższe czynności powtórzyć pojedynczo dla kolejnych sprężarek, w jakie wyposażony jest pojazd.

Sprawdzenie wskazań manometrów zbiornika głównego, przewodu głównego i cylindra hamulcowego należy przeprowadzić w następujący sposób:
1. Zmniejszyć ciśnienie sprężonego powietrza w zbiornikach głównych, tak aby wynosiło najwyżej 0,35 MPa,
2. Uruchomić sprężarki (sprężarkę),
3. Ustawić:
a) rękojeść głównego zaworu maszynisty w położenie "napełnianie",
b) rękojeść dodatkowego zaworu maszynisty w położenie "hamowanie" (przy zaworze FD1 i 254 w położenie krańcowe, w lokomotywach SM/SP/SU42 - nastawnik jazdy również w położenie krańcowe) i naciskać jednocześnie przycisk "luzowanie",
4. Sprawdzić, czy manometry zbiornika głównego, przewodu głównego i cylindra hamulcowego wskazują jednakowe ciśnienie,
5. Z chwilą zadziałania zaworu bezpieczeństwa dodatkowego zaworu maszynisty systemu Knorr, przestawić rękojeść tego zaworu w położenie "odcięcie" (przy innych zaworach nie zmieniać położenia),
6. Sprawdzić, czy ciśnienie w cylindrach hamulcowych jest zgodne z tabelą ciśnień
7. Gdy ciśnienie w zbiorniku głównym i przewodzie głównym przekroczy wartość 0,5 MPa, przestawić rękojeść głównego zaworu maszynisty w położenie "jazda"; sprawdzić ciśnienie w przewodzie głównym - jeśli jest różne od 0,5 MPa należy je nastawić na tę wartość śrubą regulacyjną.

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u