Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Hamulec dodatkowy spalinowych pojazdów trakcyjnych:

Hamulec dodatkowy. Hamulec na sprężone powietrze pojazdu trakcyjnego, służący tylko do hamowania tego pojazdu. Nazywany też bywa hamulcem bezpośrednim lub
niesamoczynnym. Maszynista steruje hamulcem dodatkowym posługując się dodatkowym zaworem maszynisty (w lokomotywach serii SM42, SP42 i SU42 hamulec dodatkowy uruchamia się nastawnikiem jazdy). Podczas hamowania tym hamulcem napełniane są sprężonym powietrzem te same cylindry hamulcowe, co przy hamowaniu hamulcem zespolonym.
Hamulec dodatkowy jest wykorzystywany głównie podczas jazdy lokomotywy luzem. Jego uproszczony w stosunku do hamulca zespolonego układ powoduje, że działa on szybciej - nie jest uruchamiana fala uderzeniowa i sterowane nią zawory rozrządcze. Do sterowania hamulcem dodatkowym służy ręczny sterownik zainstalowany w kabinie maszynisty. Oczywiście hamowanie tym hamulcem może być stopniowane poprzez dodawanie ciśnienia ze zbiornika głównego do cylindrów lub jego wypuszczanie z cylindrów do atmosfery.
Istnieje możliwość zluzowania hamulca dodatkowego poprzez użycie przycisku obluźniania na pulpicie, w wyniku czego sprężone powietrze zostaje wypuszczone z cylindrów hamulcowych.

Hamulce 6

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u