Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Hamulec pojęcie ogólne:

Ciśnienie robocze. Ciśnienie powietrza w przewodzie głównym w stanie odhamowania, normalnie wynoszące 0,5 MPa w pojeździe trakcyjnym (możliwość regulacji regulatorem na głównym zaworze maszynisty lub obok niego w elektrycznym zespole trakcyjnym ). Obniżenie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym poniżej ciśnienia roboczego powoduje hamowanie pociągu pneumatycznym hamulcem zespolonym. W celu odhamowania przywraca się w przewodzie głównym ciśnienie robocze.

Hamowanie służbowe. Hamowanie pneumatycznym hamulcem zespolonym wywołane przez obniżenie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym w zakresie od 0,05 MPa do około 0,15 MPa w stosunku do ciśnienia roboczego. Przy obniżeniu ciśnienia powietrza w przewodzie głównym o 0,05 MPa mówimy o pierwszym stopniu hamowania, a przy jego obniżeniu o około 0,15 MPa - o hamowaniu pełnym, przy którym uzyskuje się największą siłę hamowania. Pomiędzy pierwszym stopniem hamowania i hamowaniem pełnym można stosować różne stopnie hamowania, stąd zakres hamowanie służbowe bywa też nazywane hamowaniem stopniowym.

Hamowanie nagłe. Hamowanie pneumatycznym hamulcem zespolonym wywołane przez szybkie całkowite opróżnienie przewodu głównego ze sprężonego powietrza. Hamowanie nagłe może być wywołane w warunkach awaryjnych przez maszynistę (ustawienie głównego zaworu maszynisty w położenie "hamowanie nagłe") albo pasażera lub obsługę pociągu (pociągnięcie rękojeści hamulca bezpieczeństwa.), otwarcie kurka hamulcowego w wagonie lub przedziale służbowym oraz na skutek zadziałania urządzeń czujności - SHP lub CA lub systemu radio-stop. Zachodzi też w przypadku rozerwania się pociągu.

Odhamowanie stopniowe. Zmniejszenie siły hamowania pneumatycznego hamulca zespolonego przez zwiększenie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym do wartości poniżej ciśnienia roboczego. Jeśli pojazd kolejowy jest wyposażony w hamulec nie luzujący stopniowo, to odhamowanie stopniowe powoduje całkowite odhamowanie tego pojazdu, podobnie jak przy odhamowaniu pełnym.

Odhamowanie pełne. Odhamowanie pneumatycznego hamulca zespolonego przez przywrócenie w przewodzie głównym od razu ciśnienia roboczego (por. odhamowanie stopniowe); odhamowanie pełne może być przeprowadzone przez wykonanie napełniania uderzeniowego. Odhamowanie pełne powoduje całkowite odhamowanie (zanik siły hamowania) wszystkich pojazdów kolejowych z czynnym hamulcem zespolonym.

Napełnianie uderzeniowe. Czasowe zwiększenie ciśnienia powietrza w przewodzie głównym ponad wartość ciśnienia roboczego, w celu ułatwienia (szczególnie w długich pociągach) przeprowadzenia odhamowania pełnego pneumatycznego hamulca zespolonego.

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016
Archiwum RJ

Statystyki

stat4u