Głogowska Szopa

kolej, technika, zdjęcia

Ogólna budowa układu hamulcowego pojazdu trakcyjnego:

Układ hamulcowy pojazdu trakcyjnego składa się z:
1. Zaworu lub 2 zaworów maszynisty hamulca samoczynnego zespolonego
2. Zaworów dodatkowego hamulca
3. Zaworów rozrządczych
4. Sprężarki powietrza
5. Zbiorników sprężonego powietrza ( głównych, pomocniczych, sterujących)
6. Przewodu głównego i zasilającego
7. Cylindrów hamulcowych
8. Układu mechaniczny hamulca (dźwignie, przekładnie itp.)
9. Kurków końcowych
10.Sprzęgów hamulcowych
11.Urządzeń pomocniczych (odpylaczy, odwadniaczy, odoliwiaczy, filtrów.

Hamulce 3

W skład układu hamulców pneumatycznych w pojazdach trakcyjnych oprócz układu pneumatycznego i mechanicznego wchodzą podzespoły takie jak sprężarka główna powietrza, układ sterowania hamulcami oraz zespół urządzeń kontrolnych pracy hamulców. Sprężarka główna to urządzenie mechaniczno-pneumatyczne służące do sprężania powietrza wykorzystywanego do realizowania hamowania pojazdów. Rozróżnia się dwa podstawowe typy sprężarek: tłokowe i nowsze śrubowe. W tych pierwszych elementami realizującymi sprężanie powietrza są tłoki zamocowane na korbowodzie i poruszające się w cylindrach. W sprężarkach śrubowych powietrze sprężane jest za pośrednictwem specjalnych śrub ślimakowych obracających się w komorze sprężania. W sprężarkach tłokowych wielocylindrowych, cylindry mogą mieć układ widlasty, rzędowy pionowy lub poziomy. Obecnie najczęściej stosuje się sprężarki śrubowe lub sprężarki tłokowe bezolejowe. W spalinowych pojazdach napęd sprężarek realizowany jest poprzez silnik elektryczny lub napęd od silnika spalinowego, z którego moment obrotowy przenoszony jest na sprężarkę poprzez wały pędne.

Praca sprężarki powoduje jej nagrzewanie oraz nagrzewanie sprężanego powietrza. W związku z tym cylindry i głowice sprężarek tłokowych posiadają wokół radiatory, czyli użebrowanie służące do zwiększenia powierzchni oddającej ciepło. Powietrze natomiast chłodzone jest przez układ chłodniczy w postaci wężownicy, która chłodzona jest przez wentylator lub pod wpływem biegu powietrza (np. gdy sprężarka zamontowana jest na zewnątrz pojazdu). Powietrze do sprężarki pobierane jest przez filtr tak, aby zanieczyszczenia nie dostawały się do wnętrza układu pneumatycznego. Układ pneumatyczny pojazdu trakcyjnego wyposażony jest ponadto w odolejacze (do zbierania zaciąganych z cylindrów kropel oleju smarującego) oraz odwadniacze (do zbierania skroplonej pary wodnej zasysanej wraz z powietrzem).

Hamulce 3-1 Schemat cylindra sprężarki tłokowej
Hamulce 3-2 Sprężarka śrubowa zmodernizowanej lokomotywy SM 42
Hamulce 3-3 Stopień śrubowy sprężający

powrót do spisu treści

Odjazdy Głogów / Departures Glogow

ODJAZDY 1960-2016new
Archiwum RJ
Odjazdy od 16.X - 10.XII
Odjazdy od 11.XII.2016 - 09.XII.2017new

Statystyki

stat4u